Kinovea

Kinovea 0.7.10

Narzędzie do analizy i porównywania filmów sportowych